ΕνημέρωσηΟικονομία

Αξία έχει να είμαστε καταλύτης για θετική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων

Για τον Όμιλο Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited, το 2022 αποτέλεσε μια χρονιά με σημαντικές οικονομικές επιδόσεις, που επιβεβαίωσαν για ακόμα μια φορά την ηγετική του θέση στην ασφαλιστική αγορά. Μέσα σε ένα περιβάλλον με σημαντικές ανακατατάξεις όσον αφορά το ασφαλιστικό τοπίο, αλλά και αστάθεια λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων, της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική τροχιά ανάπτυξής του. 

Στόχος του Ομίλου Eurolife FFH είναι να αποτελεί καταλύτη για θετική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων, για αυτό και είναι στο πλευρό τους με κάθε τρόπο – τόσο μέσα από τα προϊόντα και τη δύναμή του στην ασφαλιστική αγορά, όσο και μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες για τους ανθρώπους του, τους συνεργάτες του και την κοινωνία συνολικά. 

  • Με τη δύναμή μας στην ασφαλιστική αγορά

Το έτος 2022 έκλεισε με πολλές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική αγορά, ωστόσο ο Όμιλος Eurolife FFH κατάφερε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις ανάγκες των ανθρώπων που τον εμπιστεύονται. 

Η συνέπεια αυτή αποτυπώνεται στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, τα οποία ξεπέρασαν τα €617,3 εκατ., ποσό αυξημένο κατά €10,5 εκατ. σε σχέση με το 2021, ενώ αύξηση ύψους 7% σημειώθηκε και στα ισοδύναμα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα (APE). Σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στις αποζημιώσεις του 2022 προς πελάτες και ασφαλισμένους, οι οποίες ανήλθαν σε €449 εκατ., ξεπερνώντας κατά €67 εκατ. το ποσό του 2021, αποδεικνύοντας πως ο Όμιλος βρίσκεται με συνέπεια δίπλα στους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα €112 εκατ., ενώ τα  λειτουργικά κέρδη προ φόρων του Ομίλου έφτασαν τα €75,7 εκατ. Ο Όμιλος Eurolife FFH χαρακτηρίζεται από υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις απέναντι στους ασφαλισμένους του, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα πολύ υψηλά ποσοστά φερεγγυότητας (solvency ratios), τα οποία ξεπέρασαν το 193% και το 144% για τις Ασφάλειες Ζωής και τις Γενικές Ασφάλειες αντίστοιχα.

Το 2022 ήταν, επίσης, μια χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος Eurolife FFH συνέχισε τις διαχρονικά υψηλές αποδόσεις του στα προγράμματα διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Συγκεκριμένα, εξασφάλισε αποδόσεις για τους ασφαλισμένους του ύψους 3,02% στα ατομικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα άγγιξε το 1,60%. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι υψηλές επενδύσεις του Ομίλου για την ανάπτυξη και αναβάθμισή του, με έργα υποδομής που ανήλθαν στα €3,5 εκατ. Τέλος, το συνολικό ενεργητικό για το 2022 έφτασε τα €3,4 δισ. και τα ίδια κεφάλαια έφτασαν τα €552,6 εκατ. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και τα μερίδια αγοράς (13% σε επίπεδο Group) και συγκεκριμένα 19% στις Ασφάλειες Ζωής και 3,4% στις Γενικές Ασφάλειες.

  • Με τις δράσεις μας για τους ανθρώπους μας

Για τον Όμιλο Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων του, που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και βελτίωσης της καθημερινότητάς τους. Μέσα στο 2022 ολοκληρώθηκαν συνολικά πάνω από 7.420 ώρες εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους του Ομίλου επάνω σε μια σειρά πεδίων, σε συνεργασία με 29 εκπαιδευτικούς φορείς. Τα στελέχη συμμετείχαν επίσης σε εκπαιδευτικές συναντήσεις για την ψυχική τους υγεία και ευεξία, με τις συνολικές ώρες να φτάνουν τις 175

Οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν ακόμα μια προτεραιότητα για τον Όμιλο Eurolife FFH, για αυτό και οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης επάνω στην ισότητα και τη διαφορετικότητα ξεπέρασαν τις 1.100. Ίσες ευκαιρίες αξίζουν όμως και στους επαγγελματίες του αύριο, για αυτό και το 2022 ο Όμιλος πρόσφερε πάνω από 3.660 ώρες πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων σε συνεργασία με 3 πανεπιστήμια. Επιπλέον, ανταποκρινόμενος στις νέες ανάγκες των εργαζομένων που δημιουργήθηκαν σε συνέχεια της πανδημίας, ο Όμιλος καθιέρωσε για όλα τα στελέχη του ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, διατηρώντας τα εξαιρετικά επίπεδα υπηρεσιών που προσφέρει.

  • Με τις δράσεις μας για τους συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες του Ομίλου Eurolife FFH αποτελούν διαχρονικά καθοριστικό στοιχείο της επιτυχίας του. Γι’ αυτό και βρίσκεται στο πλευρό τους μέσα από πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την εξέλιξή τους. Μέσα στην περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 460 εκπαιδευτικές συναντήσεις, με πάνω από 10.540 συμμετέχοντες και διάρκεια που ξεπέρασε 1.560 ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 85% των συναντήσεων αυτών πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεκπαίδευσης – live learning, το 5% μέσω e-learning και το 10% δια ζώσης

Ταυτόχρονα, μέσα στο 2022 ολοκληρώθηκε και ο 11ος κύκλος του Advanced Program in Management for Insurance Executives, του προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το πρόγραμμα αποφοίτησαν 24 συνεργάτες του Ομίλου, μέσα από την παρακολούθηση 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων και 40 ωρών εκπαίδευσης

  • Με τις δράσεις μας για την κοινωνία

O Όμιλος Eurolife FFH συνέχισε και το 2022 να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων μέσα από τα κοινωνικά του προγράμματα, τα οποία πραγματοποιεί μαζί με οργανισμούς με τους οποίους μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Το εκτεταμένο πλάνο του Ομίλου αγγίζει μια σειρά από πυλώνες και υλοποιείται μέσα από σταθερές αλλά και καινούργιες συνεργασίες. Μέσα στο 2022, οι πρωτοβουλίες της Eurolife FFH που στόχο έχουν να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, είχαν συνολικά περισσότερους από 256.000 ωφελούμενους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 25 περιοχές της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα: 

Υπογεννητικότητα: H Eurolife FFH συνέχισε να στηρίζει με συνέπεια το πρόγραμμα που υλοποιεί από το 2019 σε συνεργασία με τη HOPEgenesis για τη στήριξη των οικογενειών στις ακριτικές περιοχές της χώρας μας. Έχει υιοθετήσει 10 περιοχές (Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Ανάφη, Νίσυρο, Τήλο, Χάλκη, Κάσο, Άνω Κουφονήσι, Καστελλόριζο) και βρίσκεται στο πλευρό των ζευγαριών που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά υποστηρίζοντάς τους με διάφορους τρόπους. Από το πρόγραμμα έχουν μέχρι στιγμής ωφεληθεί 151 οικογένειες, με 123 μωρά να έχουν γεννηθεί και άλλα 31 να αναμένονται. Επιπλέον, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να δημιουργεί από έναν παιδικό σταθμό σε κάθε μία από τις περιοχές που έχει υιοθετήσει, η Eurolife FFH εγκαινίασε τον πρώτο παιδικό σταθμό στους Λειψούς, φτάνοντας έτσι τους 3 συνολικά, μαζί με τους προηγούμενους σε Άγραφα και Πάτμο, και με τις εργασίες για τους υπόλοιπους 7 να συνεχίζονται. 

Οικονομία & Επιχειρηματικότητα: Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η Eurolife FFH βρίσκεται στο πλευρό του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας. Με τη συνεισφορά του καλύπτονται δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού και τον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου της Σχολής, έχουν μέχρι στιγμής υλοποιηθεί 1.080 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για τους 31 σπουδαστές της Σχολής, και έχουν λάβει χώρα 4 καινοτόμα σεμινάρια σε εξειδικευμένες τεχνικές, με στόχο τη βιωσιμότητα του κλάδου και την ανάπτυξη των μελλοντικών επαγγελματιών. Επίσης, ενισχύεται η τοπική κοινωνία της Στεμνίτσας συνολικά, αφού ο Όμιλος προσφέρει στους σπουδαστές και ατομικά μηνιαία κουπόνια, προς χρήση στα τοπικά καταστήματα.

Πολιτισμός: Ο Όμιλος στήριξε για ακόμα μια χρονιά ως Πάγιος Χορηγός τις καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, οι οποίες το 2022 συγκέντρωσαν πάνω από 127.000 θεατές και συμμετέχοντες. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρουσιάστηκε το 1ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, που πραγματοποιήθηκε στις 18-20 Απριλίου 2022. Το Φεστιβάλ έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερους από 14.000 θεατές να απολαύσουν δωρεάν 62 δρώμενα σε 17 ιστορικά τοπόσημα της Αθήνας κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, καθιστώντας προσβάσιμα στο ευρύ κοινό μια σειρά από υψηλού επιπέδου πολιτιστικά δρώμενα.

Επιπλέον, ήταν για ακόμα μια χρονιά Στρατηγικός συνεργάτης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό, πάνω από 4.200 παιδιά έλαβαν μέρος στις εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου και 6.000 παιδιά συμμετείχαν στον Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής, με την ψηφιακή του έκθεση να συγκεντρώνει 127.000 επισκέπτες. Επιπλέον, το 2022 ο Όμιλος και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσίασαν το πρόγραμμα «ΣΕ ΕΠΑΦΗ», που μέσα από μια σειρά από δράσεις καθιστά το Μουσείο προσβάσιμο σε άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (οπτική ή ακουστική βλάβη). Χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες, 625 άτομα από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και ξεναγήσεις του Μουσείου.

Εκπαίδευση: Σε συνεργασία με το Cyber Security International Institute, συνεχίστηκε το επιτυχημένο πρόγραμμα των Digital Academies, που έχει στόχο την ενημέρωση των πολιτών της χώρας σε θέματα σχετικά με το διαδίκτυο, την ασφαλή πλοήγηση σε αυτό και την εξοικείωση με τις δυνατότητές του. Μέσα από τις 3 Ψηφιακές Ακαδημίες του προγράμματος – Parent, Student και Travel Edition – , πάνω από 8.400 γονείς, παιδιά και ενήλικες σε όλη την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε περισσότερες από 2.100 ώρες εκπαίδευσης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Digital Academy: Travel Edition ταξίδεψε σε 15 περιοχές της χώρας. 

Ισότητα: Συμμετέχοντας ενεργά στο διάλογο για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη γυναικεία ενδυνάμωση, η Eurolife FFH υποστήριξε το ερευνητικό πρόγραμμα «Η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ) σε συνεργασία με την MRB Hellas. H έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση ζητημάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων, αναδεικνύοντας τις πτυχές και τη σπουδαιότητα του θέματος.

Τέλος, το 2022 η Eurolife FFH πιστοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Κλιματικά Ουδέτερη Εταιρεία, προχωρώντας παράλληλα και σε αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία της, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα αλλά και να συμβάλλει σε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, έχοντας σαν βασική αρχή να εφαρμόζει την ισότητα των ευκαιριών και της διαφορετικότητας στο εσωτερικό της, η Eurolife FFH συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τη Χάρτα Διαφορετικότητας ως Founding Member.

Σε έναν απολογισμό της χρονιάς, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σχολίασε: «Το 2022 συνεχίσαμε να διατηρούμε τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι απόρροια του σταθερού και προσεκτικά σχεδιασμένου πλάνου που ακολουθούμε με συνέπεια, τόσο για τα προϊόντα, όσο και για όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες μας, και εδραιώνει περαιτέρω την κορυφαία μας θέση στην ασφαλιστική αγορά. Αξία για εμάς έχει να είμαστε καταλύτης για θετική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από τα ασφαλιστικά μας προϊόντα, τα οποία συνεχώς αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε, αλλά και μέσα από όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που υλοποιούμε – για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, την κοινωνία συνολικά. Η αξία που δημιουργούμε, λοιπόν, δεν περιορίζεται μόνο στα οικονομικά στοιχεία και μεγέθη, αλλά έρχεται και μέσα από το γεγονός ότι ο Όμιλός μας είναι ένα ενεργό κύτταρο της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται».

Δείτε το σχετικό video:

 

Πηγή

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://sainis.gr.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings