ΕνημέρωσηΤεχνολογία

Ηράκλειο: Δρομολογείται το «λίφτινγκ» στο πάρκο Θεοτοκόπουλου – Το αντικείμενο των εργασιών – ΗράκλειοΝα «σουλουπώσει» το δεύτερο με μέγεθος πάρκο στο κέντρο του Ηρακλείου θέλει ο Δήμος, προχωρώντας στην ανάθεση μελέτης 74.400 ευρώ

Μια αναγκαία από καιρό παρέμβαση αναμόρφωσης δρομολογεί τώρα ο Δήμος Ηρακλείου στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, παρέμβαση που δε θα έχει βέβαια τον χαρακτήρα πλήρους ανάπλασης, όπως έγινε π.χ. στο πάρκο Γεωργιάδη, αλλά περισσότερο ενός… «λίφτινγκ», για να αποκατασταθούν κάποια προβλήματα και να «σουλουπωθεί» κάπως το δεύτερο σε μέγεθος πάρκο στο κέντρο του Ηρακλείου.

Στην κατεύθυνση αυτή, εγκρίθηκε ήδη, με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιάννη Αναστασάκη, η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, με απευθείας ανάθεση, της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση Χώρων Πρασίνου στο πάρκο Θεοτοκόπουλου», με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) και με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου. Στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την εγκριτική απόφαση προκήρυξης της παρέμβασης παρατίθεται αναλυτικά η κατάσταση που καταγράφεται στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, τα προβληματικά σημεία που το έχουν περιορίσει σε έναν ρόλο κοινόχρηστου χώρου απλών διελεύσεων και όχι προορισμού αναψυχής, και φυσικά το αντικείμενο των εργασιών αναμόρφωσης-αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν.

«Λόγω της κομβικής θέσης και σημασίας, το πάρκο Θεοτοκόπουλου χαρακτηρίζεται από αυξημένη επισκεψιμότητα, που ουσιαστικά κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες επισκεπτών και χρηστών:

α) λόγω της διέλευσης προκειμένου να μεταβούν σε χώρους της επιλογής τους,

β) από γονείς και παιδιά μικρής ηλικίας συνήθως για χρήση της παιδικής χαράς που βρίσκεται εντός του πάρκου και

γ) περιορισμένα άτομα χρησιμοποιούν σημεία του πάρκου ως καθιστικά.

Στα πλεονεκτήματα του πάρκου Θεοτοκόπουλου περιλαμβάνεται η κομβική του θέση και σημασία εντός του αστικού ιστού, η οποία συνεπάγεται και υψηλή επισκεψιμότητα. Επιπλέον, υπάρχουν μεγάλα δέντρα κυρίως του είδους Ficus nitida, τα οποία παρέχουν πολύτιμη σκίαση σε μία αστική περιοχή η οποία δεν έχει επάρκεια αστικού πρασίνου και λόγω των κλιματολογικών συνθηκών χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Στα πλεονεκτήματα, περιλαμβάνονται και οι διαδρομές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ΑμεΑ, καθώς και η παιδική χαρά, η οποία συνεισφέρει στην υψηλή επισκεψιμότητα του πάρκου.

Στα μειονεκτήματα του χώρου περιλαμβάνονται η έλλειψη χώρων ανάπαυσης και ξεκούρασης των επισκεπτών, οδηγώντας το πάρκο Θεοτοκόπουλου να χρησιμοποιείται κυρίως ως χώρος διέλευσης και όχι ως χώρος προορισμού. Στη χρήση αυτή συνηγορεί και ο σχεδιασμός του πάρκου, ο οποίος βασίζεται στις διαδρομές και διαχωρίζει το πάρκο σε επιμέρους χώρους εν είδει παρτεριών, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα από τους επισκέπτες και χρήστες του πάρκου. Επιπλέον, η υψηλή σκίαση – αν και ευεργετική βιοκλιματικά, δημιουργεί δυσχέρεια στην επιλογή των κατάλληλων φυτών του υπορόφου. Τα περισσότερα από τα φυτά που βρίσκονται στο πάρκο Θεοτοκόπουλο έχουν καχεκτική έως προβληματική ανάπτυξη, είναι άναρχα τοποθετημένα και δε συνεισφέρουν στην εικόνα ενός κεντρικού αστικού πάρκου. Κατά την καταγραφή, έγιναν εργασίες επιπλέον των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως η επιβεβαίωση των φυτικών ειδών της υπάρχουσας φύτευσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τεχνική έκθεση.

Το αντικείμενο των εργασιών

Επίσης, επισημαίνεται ως προς το αντικείμενο των εργασιών:

Οριοθέτηση και εγκατάσταση διαδρομών με κεραμικό σταθεροποιημένο δάπεδο: Οι διαδρομές θα σημανθούν με νήματα και, αφού εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, θα διεξαχθεί μικρή εκσκαφή βάθους 10 cm, όπου θα τοποθετηθούν κράσπεδα στα όρια των διαδρομών. Τα κράσπεδα θα έχουν ύψος 28 cm και θα συνδεθούν με άοπλο σκυρόδεμα. Το δάπεδο της διαδρομής θα συμπιεστεί με δονητικό κύλινδρο και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί εδαφοκαλυπτικό υλικό. Ο χώρος θα πληρωθεί κεραμικό σταθεροποιημένο δάπεδο. Η χρήση του δαπέδου θα εδραιώσει και την ομοιογένεια μεταξύ των διαφόρων πάρκων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί και στο πάρκο Γεωργιάδη. Μικρά τμήματα του υφιστάμενου κρασπέδου θα πρέπει να καθαιρεθούν στα σημεία απ’ όπου διέρχονται οι νέες διαδρομές με πατημένο έδαφος.

Οριοθέτηση και εγκατάσταση νησίδων με σταθεροποιημένο θραυστό υλικό: Οι χώροι των νησίδων ανάπαυσης θα σημανθούν με νήματα και, αφού εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, θα διεξαχθεί μικρή εκσκαφή βάθους 10 cm, όπου θα τοποθετηθεί το σύστημα οριοθέτησης από οξειδωμένο ατσάλι, σύμφωνα με τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των Υλικών. Εντός των οριοθετημένων χώρων των νησίδων, θα τοποθετηθεί το σύστημα σταθεροποίησης αδρανών υλικών, αφού πρώτα εγκατασταθούν τα παγκάκια. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί υπόβαση με θραυστό υλικό (4cm βάθος). Το σύστημα σταθεροποίησης αδρανών υλικών θα πληρωθεί με κατάλληλο ποταμίσιο βότσαλο χωρίς ακμές με κοκκομετρική διαβάθμιση 7-12 mm και χρώμα επιλογής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου και του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΕΛΜΕΠΑ, μετά από υποβολή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων.

Προετοιμασία χώρου για την εγκατάσταση του νέου φυτικού υλικού: Θα διεξαχθεί διάνοιξη οπών στα σημεία που πρόκειται να εγκατασταθεί το εκάστοτε φυτό. Στις περιοχές που θα εγκατασταθούν οι φτέρες, συστήνεται να εφαρμοστεί ξανθιά τύρφη, χωρίς να έχει διορθωμένο pΗ, το οποίο θα αναμειχθεί με το υφιστάμενο έδαφος σε κατ’ όγκο αναλογία 1:1. Στη συνέχεια θα γίνει η εγκατάσταση συστήματος στάγδην άρδευσης στις νέες φυτεύσεις και μέριμνα για την άρδευση των υφιστάμενων δέντρων και θάμνων. Η διέλευση των αγωγών, η πυκνότητα και το βάθος θα υποδειχτούν σε μεταγενέστερα σχέδια, σύμφωνα με το προγραμματισμό υποβολής των παραδοτέων.

Εγκατάσταση νέων χλοοταπήτων:

α. Οριοθέτηση του χώρου του χλοοτάπητα σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό με χρήση νημάτων.

β. Ανάδευση του υφιστάμενου εδαφικού υλικού σε βάθος τουλάχιστον 15 cm με χρήση φρέζας.

γ. Εγκατάσταση νέου συστήματος άρδευσης για το τμήμα του χλοοτάπητα με υπάρδευση, σύμφωνα με τις προφορικές οδηγίες της αναθέτουσας υπηρεσίας, ώστε μελλοντικά να είναι δυνατή η χρήση ανακυκλωμένου νερού άρδευσης.

 


πηγή

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button

Εντοπίστηκε Adblock

Φαίνεται ότι χρησιμοποιήστε πρόγραμμα ή επέκταση αποκλεισμού διαφημίσεων Υποστήριξε το sainis.gr Οι διαφημίσεις επιτρέπουν τη λειτουργία του sainis.gr Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblock
Advertisment ad adsense adlogger