Υγεία & Διατροφή

Μυτιλήνη: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και οι προτάσεις του ΤΕΕ

Το σύνολο των προτάσεων του Παραρτήματος Β.Α. Αιγαίου του ΤΕΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  που αφορά την πόλη της Μυτιλήνης, παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου της Ομάδας Εργασίας που έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό.


Η επιλογή αυτή έγινε γιατί η μεγάλη πλειοψηφία του Δήμου κατοικεί και εργάζεται σε αυτήν. Επίσης, γιατί οι παρεμβάσεις στην πόλη θα εξοικειώσουν και τους κατοίκους των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων με την βιώσιμη αστική κινητικότητα καθώς οι επισκέψεις τους στη Μυτιλήνη είναι συχνές. Έτσι όταν σε επόμενη περίοδο σχεδιαστούν παρεμβάσεις βιώσιμης αστική κινητικότητας και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες του Δήμου, οι κάτοικοι θα είναι περισσότερο εξοικειωμένοι και δεκτικοί με αυτές.

Ουσιαστικά η Μυτιλήνη επιλέγεται να γίνει ο πόλος της Λέσβου από τον οποίο θα διαχυθούν στο μέλλον οι καλές πρακτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας και στο υπόλοιπο νησί.
Την ομάδα συγκροτούν οι:
Αυγουστίδης Γεώργιος, Mηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Παπαχρυσού Παναγιώτα, Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχανικός, MSc Οργάνωση & Διαχείριση Έργων και Πόρων Ανάπτυξης, MSc GIS
Σαμαρτζίδου Ανθή, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, MSc Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική .Συντονιστής ομάδας Τ.Ε.Ε.: Μανωλακέλλης Ευστράτιος

3. Προτεινόμενες παρεμβάσεις

3.1 Προτάσεις που αφορούν το σύνολο της πόλης

Όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις οφείλουν να σχεδιάζονται με γνώμονα τη φιλικότητά τους προς τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και προς το περιβάλλον.
Πολύ σημαντικό στοιχείο της πρότασης μας αποτελεί η θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 km/h εντός του αστικού ιστού της πόλης. Πρακτικά ο μόνος δρόμος που προτείνουμε να παραμείνει το όριο 50km/hείναι η παραλιακή που οδηγεί προς το αεροδρόμιο από το ύψος της οδού Ευαγγελίστριας και πέρα

Προϋπόθεση για την τήρηση των ορίων ταχύτητας αποτελούν οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας την τοποθέτηση των οποίων προτείνουμε στη συνέχεια σε συγκεκριμένα σημεία.

Ένας ακόμα αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της ταχύτητας των οδηγών είναι και το στένεμα των ρευμάτων των δρόμων στα όρια που ορίζει ο νόμος π.χ. 6,5 μέτρα για μια αμφίδρομη οδό 2 λωρίδων από την οποία περνάνε λεωφορεία.

Το παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στα περισσότερα σημεία της πόλης όπου ο δρόμος είναι φαρδύς συνήθως καταλαμβάνεται παράνομα από αυτοκίνητα σε προσωρινή στάθμευση, οδηγούν στην ανάγκη σημαντικών παρεμβάσεων μείωσης του πλάτους ορισμένων οδών τις οποίες και προτείνουμε στη συνέχεια.

Ο Δήμος οφείλει να σχεδιάσει έγκαιρα αυτές τις διαδικασίες και να κινηθεί με αποφασιστικότητα καθώς η μακρόχρονη αδράνεια συνήθως εντείνει τα πολεοδομικά προβλήματα μιας άναρχα δομημένης περιοχής.

Ως προς τον εφοδιασμό των καταστημάτων, είναι απαραίτητη η συνεννόηση του Δήμου με τον εμπορικό σύλλογο ώστε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο σε καθημερινή βάση κατά την διάρκεια του οποίου θα γίνεται ο ανεφοδιασμός.

Πέραν αυτού του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος θα απαγορεύεται αυστηρά ο ανεφοδιασμός, εκτός κι αν γίνεται με χρήση cargobike.

Αντίστοιχα για την αποκομιδή των απορριμμάτων προτείνουμε αυτή να εκτελείται αποκλειστικά τις βραδινές ώρες, εκτός αιχμής.

3.2 Κεντρικά σημεία και δρόμοι της πόλης

1. Δημιουργία μεγάλων πεζοδρομίων με φύτευση δέντρων στην Αεροπόρου Γιανναρέλλη. Δημιουργία pocket πάρκου/δημοσίου χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Ηρακλείου-Ζακύνθου (πλατεία Αριστοτέλους) με κατάργηση του εσωτερικού τμήματος του δρόμου. Η περιοχή αποτελεί μια από τις βασικές εισόδους της πόλης. Έχει κατοικίες αλλά και καταστήματα διαφόρων ειδών. Ο δημόσιος χώρος της περιοχής είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένος ενώ δεν υπάρχει καθόλου πράσινο.

2. Επέκταση και ανάπλαση των πεζοδρομίων στηΒουρνάζων.Κεντρικός δρόμος με κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.

3. Αναμόρφωση του κόμβου στην Κυπρίων Πατριωτώνμε δημιουργία χώρου στάσης σχολικού λεωφορείου και οχημάτων για την διευκόλυνση της μεταφοράς μαθητων προς και από το εκεί σχολικό συγκρότημα.Οι προτεινόμενες αλλαγές αποτυπώνονται στην εικόνα 2 του Παραρτήματος.

4. Μείωση ενός ρεύματος αυτοκινήτων, επέκταση πεζοδρομίου και δημιουργίααποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην Κωνσταντινουπόλεως.

5. Κατάργηση ενός ρεύματος κυκλοφορίας από την Καβέτσου και την Βενιζέλου με επέκταση των πεζοδρομίων και δημιουργία αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Η υφιστάμενη δεύτερη λωρίδα σχεδόν πάντα χρησιμοποιείται για φορτοεκφόρτωση και στάση ή προσωρινή στάθμευση δημοτών που επισκέπτονται τα γύρω καταστήματα. Ως αποτέλεσμα, απαιτούνται συνεχώς ελιγμοί από το ένα ρεύμα στο άλλο με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα τροχαίου ατυχήματος.Ιδιαίτερα προβληματικό είναι και το σημείο στο τέλος της Βενιζέλου, στη συμβολή με την Κατράκη όπου ενώ θεωρητικά υπάρχουν δύο ρεύματα χωράει ένα μόνο αυτοκίνητο.Οι δύο οδοί περιβάλλουν κτηριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει τα:4ο Νηπιαγωγείο και 6ο Δημοτικό με 240 μαθητές και 28 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό .

6. Πεζοδρόμηση οδών Κατράκη, Πανσελήνου, Κονταρά (στο Φανάρι). Αυτές οι οδοί ελάχιστα χρησιμοποιούνται. Η πεζοδρόμηση τους θα αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή.

7. Πεζοδρόμηση της οδού Ναυμάχου Παπανικολή μεταξύ των οδών Ελύτη και Καβέτσου ώστε να καταργηθούν τα φανάρια και να υπάρχει καλύτερη ροή. Απαραίτητη συγκοινωνιακή μελέτη για την επίδραση στις οδούς Βενιζέλου και Καβέτσου καθώς και στον κόμβο Καβέτσου με Δελή.

8. Κατάργηση οδού Βενιζέλου μεταξύ των οδών Πεσμαζόγλου και Δελή και ανάπλαση του μέρους μαζί με τα πάρκα Καραπαναγιώτη και Αγίου Κωνσταντίνου με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου, ανοιχτούπάρκου. Αυτό έχει και ως αποτέλεσμα να καταργηθεί το φανάρι στη συμβολή Πεζμαζόγλου-Βενιζέλου.Στην υφιστάμενη κατάσταση το πάρκο Καραπαναγιώτη είναι ένα νεκρό σημείο της πόλης που λειτουργεί ως ένας άτυπος κυκλικός κόμβος.

9. Δημιουργία αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία και επέκταση πεζοδρομίου στην Βοστάνη από το ύψος της Καραπαναγιώτη έως την Πεζμαζόγλου. Δημιουργία αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία και επέκταση πεζοδρομίου στην Πεζμαζόγλου από το ύψος της Βοστάνη έως την Βενιζέλου με κατάργηση της στάθμευσης.

10. Ανάπλαση και επέκταση του πεζοδρομίου στην Βοστάνη από την Πεζμαζόγλου έως και το τέρμα του Νοσοκομείου ώστε να μπορούν τα ΑμεΑ να έχουν άνετη πρόσβαση στο Νοσοκομείο. Αντίστοιχα για τον ίδιο λόγο, ανάπλαση και επέκταση του πεζοδρομίουστην Χατζημιχαήλ. Δημιουργία χώρου στάθμευσηςποδηλάτων μέσα στην αυλή του Νοσοκομείου.

11. Δημιουργία/σημαντική επέκταση πεζοδρομίων και κατάργηση στάθμευσης στην οδόΣκρα από την 8η Νοεμβρίου έως τηνΤζέιμς Αριστάρχου και στην οδόΤζέιμς Αριστάρχου από την Σκρα έως την Εφταλιώτου. Σε αυτά τα τμήματα των οδών αλλά και γενικότερα στη γύρω περιοχήυπάρχουν ιστορικά κτίρια υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας που πρέπει να αναδειχθούν.

12. Σημαντική μείωση πλάτους δρόμου στην προκυμαία με δημιουργία αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Ένα ρεύμα αυτοκινήτων ανά κατεύθυνση και κατάργηση της νησίδας των δύο ρευμάτων.Διαπλάτυνση πεζοδρομίου τόσο από τη μεριά της θάλασσας όσο και από την εσωτερική. Κατάργηση στάθμευσης επί της προκυμαίας εκτός από ελάχιστες θέσεις αποκλειστικά για ΑμεΑ.

13. Ανάπλαση/επέκταση πεζοδρομίου και δημιουργία αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία στο σημείο μεταξύ της προκυμαίας και της ανάπλασης του κάστρου (οδός Εφταλιώτου). Κατάργηση της στάθμευσης.

14. Ενοποίηση πλατείας Σαπφούς με κατάργηση οδού Σάμου και αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Αρχιπελάγους στο ύψος του περιπτέρου.Οι προερχόμενοι από το κέντρο, θα μπορούν να εισέρχονται στην οδό Χίου με μοναδικό στόχο την οδό Βερναρδάκη, κάνοντας αναστροφή στον κυκλικό κόμβο του Blue Sea (εικόνα 3 του Παραρτήματος). Με αυτό τον τρόπο, καταργείται το φανάρι. Επέκταση πλατείας Σαπφούς εσωτερικά μέχρι τα καταστήματα. Μετακίνηση της πιάτσας των ταξί κοντά στο σημείο που είναι σήμερα η στάση του λεωφορείου. Η στάση του λεωφορείου να μεταφερθεί πιο πίσω όπως ορίζει και η μελέτη της ανάπλασης. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις επί της πλατείας, σταματάει το σημερινό απαράδεκτο καθεστώς τριχοτόμησής της, μεγαλώνει η έκταση της και μπορεί να λειτουργήσει επιτέλους ως η μεγάλη κεντρική πλατεία της πόλης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις επί της πλατείας αποτυπώνονται στην εικόνα 4 του Παρατήματος.

15. Διατήρηση χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων μπροστά στο Public.

16. Ανάπλαση πάρκου Χατζηδήμου το οποίο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Δημιουργία παιδικής χαράς, απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων περιμετρικά του πάρκου. Δημιουργία χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων.

17. Δημιουργία πάρκου τσέπης και μείωση του πλάτους του δρόμου στην οδό Μπιζιανού επί του σημερινού «γωνιακού ανοίγματος».

18. Μεταφορά υπεραστικών ΚΤΕΛκαι δημιουργία «πιάτσας» ταξί στο σημερινό λιμάνι/κολυμβητήριο. Τροποποίηση αστικών δρομολογίων ώστε να περνάνε από το λιμάνι.Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένας μεταφορικός κόμβος όπου συνδέονταιτα πλοία, τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία και τα ταξί.Ως αποτέλεσμα, διευκολύνεται η μετακίνηση τουριστών και ντόπιων που έρχονται με πλοίο και μειώνεται η επιβάρυνση στους δρόμους της πόλης καθώς τα υπεραστικά λεωφορεία χρησιμοποιούν την βόρεια παράκαμψη. Το σημείο όπου σήμερα βρίσκονται τα υπεραστικά ΚΤΕΛ αναπλάθεται για να χρησιμοποιηθεί ως υπαίθρια αγορά/υπαίθριος εκθεσιακόςχώρος (δες εικόνα 5 του Παραρτήματος). Η μισή οδός Ηλία Ηλιού πεζοδρομείται ενώ η υπόλοιπη μισή γίνεται πάρκινγκ μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

19. Μεταφορά του χώρου στάθμευσης, συντήρησης κ.λπ. των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ στο χώρο κοντά στην ΕΠΟΜ/ΔΕΗ όπως ορίζεται στο υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Ανάπλαση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης για να χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ αυτοκινήτων και να μειωθεί το φαινόμενο οι οδηγοί, λόγω έλλειψης θέσεων πάρκινγκ, να σταθμεύουν εντός του εμπορικού λιμανιού.

20. Δημιουργία αμφίδρομης δημοτικής γραμμής μικρού ηλεκτρικού λεωφορείου με διαδρομή Επάνω Σκάλα-Συνοικισμός – Καμάρες – Λαγκάδα – Πυργέλια – Καλλιθέα – Νοσοκομείο – Χρυσομμαλούσα – Κέντρο – Λιμάνι – Επάνω Σκάλα.

21. Τοποθέτηση κάμερας ελέγχου ταχύτητας στην Κουντουριώτη (προκυμαία) κοντά στο δημοτικό θέατρο.

3.3 Ερμού και κάθετοι σε αυτήν δρόμοι

1. Πεζοδρόμηση Ερμού από το Γενί Τζαμί και πέρα με δημιουργία ενός ενιαίου επιπέδου χωρίς πεζοδρόμια (καλό παράδειγμα η Απλωταριά στην Χίο). Στο τμήμα από την συμβολή της Ερμού με την Κωνσταντινουπόλεως μέχρι την συμβολή με την Νιάνια να μονοδρομηθεί ο δρόμος κατά μήκος τη φοράς των Ταξί και να διαπλατυνθεί σημαντικά το πεζοδρόμιο μπροστά από τα σχολεία. Το σχολικό συγκρότημα αποτελείται από τα: 1ο Δημοτικό, Πρότυπο Γυμνάσιο, Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο, Πρότυπο Λύκειο και 2ο Λύκειο με 642 μαθητές και 123 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό .

2. Δημιουργία χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων επί της Αδραμυτίου απέναντι από το Γενί Τζαμί.

3. Δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων επί πληρωμή στην αγορά στην οδό Πιττακού στο ύψος του παρθεναγωγείου.

4. Πεζοδρόμηση λαδάδικων.

5. Πεζοδρόμηση οδού Αγίου Θεράποντος από την Ερμού μέχρι την Καραντώνη.

6. Πεζοδρόμηση Αλκαίου από τη Κουντουριώτη έως την Αρίωνος.

7. Πεζοδρόμηση Σαπφούς από την Ερμού έως την Αρίωνος.

8. Πεζοδρόμηση Λογαγού Γεωργίου Βούτσικα.

9. Πεζοδρόμηση Αρχιπελάγους από την Ικαρίας έως τηνΛογαγού Γεωργίου Βούτσικα.

10. Πεζοδρόμηση οδών Λεπέτυμνου και Ολύμπου.

11. Πεζοδρόμηση Θάσου, Λήμνου και Ικαρίας.

12. Πεζοδρόμηση Πιττακούαπό την Πινδάρου έως την Ερμού.

13. Πεζοδρόμηση Αθανασίου Μητρέλια από την Ερμού έως την Χίου.

14. Πεζοδρόμηση παρόδου Χρυσοστόμου Σμύρνης, Παλαιών Πατρών Γερμανού,Πατριάρχου Ιωακείμ, Τυρταίου και Μεθοδίου.

15. Πεζοδρόμηση Χίου από Αθανασίου Μητρέλια έως Παλαιών Πατρών Γερμανού.

16. Πεζοδρόμηση Μητροπόλεως από την Βερναρδάκη έως την Ερμου.

17. Πεζοδρόμηση Αγίου Συμεών από Ερμού έως Αγίων Αποστόλων.

18. Δημιουργία μιας διαδρομής με κατεύθυνση από Βορά προς Νότο (η αντίθετη ήδη υπάρχει). Η διαδρομή ξεκινάει με μονοδρόμησητης Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση Βορά προς Νότο, μονοδρόμηση με κατεύθυνση Βορά προς Νότο επί της Αγίων Αποστόλων, Αθηνάς, Φειδία, Πινδάρου, αλλαγή φοράς Τερπάνδρου από Πινδάρου προς Αρίωνος, μονοδρόμηση με κατεύθυνση Βορά προς Νότο επί της Αρίωνος από την Τερπάνδρου έως την Αλκαίου,μονοδρόμηση Καραντώνη με κατεύθυνση Δύση προς Ανατολή, μονοδρόμηση Αγίου Θεράποντος με κατεύθυνση Ανατολή προς Δύση και μονοδρόμηση Χαριλάου Τρικούπη με κατεύθυνση Βορά προς Νότο. Απαγόρευση στάθμευσης κατά μήκος όλης αυτής της διαδρομής.

3.4 Νότιο παραλιακό μέτωπο

1. Σημαντική μείωση του πλάτους της Βενιζέλου με κατάργηση της νησίδας μεταξύ των δύο ρευμάτων,ένα ρεύμα ανά κατεύθυνση,επέκταση των πεζοδρομίων και δημιουργία αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία από την Πεζμαζόγλου έως το Ναυτικό Όμιλο. Φύτευση δένδρων στα πεζοδρόμια.

2. Ανάπλαση πάρκινγκ Ναυτικού Ομίλου.

3. Δημιουργία κυκλικού κόμβου στην συμβολή Βενιζέλου Παπαδιαμάντη καθώς το σημείο είναι επικίνδυνο με πολλές παράνομες αναστροφές(δες εικόνα 6 του Παραρτήματος). Επίσης, πολλοί τουρίστες μπερδεύουν τους δρόμους όταν έρχονται από ή πηγαίνουν προς το αεροδρόμιο με αποτέλεσμανα διανύουν μεγάλες αποστάσεις μη γνωρίζοντας πως να γυρίσουν.

4. Δρόμος με λωρίδα ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης (μεικτή χρήση ποδηλάτου-αυτοκινήτου) στην Σουράδα. Το πλάτος του δρόμου στο συγκεκριμένο σημείο δεν επαρκεί για δημιουργία αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων.

5. Ανασχεδιασμός κόμβου στον Φόρο. Μετά την ανάπλαση που έγινε, το σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο(δες εικόνα 7 του Παραρτήματος).

6. Δημιουργία μεγάλου πεζοδρομίου καιαποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων στην παραλιακή του αεροδρομίου, έως το αεροδρόμιο.

7. Τοποθέτηση κάμερας ελέγχου ταχύτητας και σηματοδότη μείωσης ταχύτητας κοντά στην συμβολή της παραλιακής με την οδό Ευαγγελίστριας (πύργος Γιαννέλη).

8. Δημιουργία κυκλικού κόμβου στην συμβολή Ελευθεριάδη- Βασιλέως Κωνσταντίνου, δίπλα στο Status(δες εικόνα 8 του Παραρτήματος).

3.5 Βόρειο παραλιακό μέτωπο

1. Σημαντική διαπλάτυνση πεζοδρομίου και δημιουργία αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην Ναυμαχίας Έλλης με κατάργηση της νησίδας των δύο ρευμάτων και κατάργηση της στάθμευσης από την μεριά της θάλασσας.Ο ποδηλατόδρομος μπορεί να επεκταθεί έως την Παναγιούδα, εξυπηρετώντας τους οικισμούς της Παναγιούδας και της Μόριας. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του Καρά Τεπέ υπάρχει έντονη εμπορική δραστηριότητα με δεκάδες επιχειρήσεις ενώ υπάρχει και το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης με σημαντικό αριθμό εργαζομένων αλλά και αιτούντων άσυλο, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων χρησιμοποιεί το ποδήλατο ως βασικό μέσο μετακίνησης.

2. Δημιουργία (σε συνεννόηση με την αρχαιολογία) χώρου στάθμευσης έναντι πληρωμής στα οικόπεδα που βρίσκεταιστη συμβολή των οδών Ναυμαχίας Έλλης και Κορνάρου.

3. Πεζοδρόμηση του δρόμου ήπιας κυκλοφορίας στο κάτω κάστρο μέχρι το άγαλμα της ελευθερίας.

4. Τοποθέτηση κάμερας ελέγχου ταχύτηταςκοντά στην συμβολή της οδού Ναυμαχίας Έλλης με την οδό Κρίνης.

3.6 Καλλιθέα
1. Σημαντική επέκταση/ανάπλαση πεζοδρομίων επί της Ηλίας Βενέζη.

2. Πεζοδρόμηση δρόμου από συμβολή Ηλία Βενέζη-Εμμανουήλ Ψυχάρη μέχρι Κυκλάδων- Εμμανουήλ Ψυχάρη.

3. Μονοδρόμηση με κατεύθυνση προς Βορρά και επέκταση του πεζοδρομίου στην Θεοφίλου Χαντζημιχαήλ (μπροστά από τα δημοτικά σχολεία).

4. Επέκταση πεζοδρομίων με μείωση διατομής του δρόμου στην Κυκλάδων μπροστά από τα ΕΠΑΛ και τα Λύκεια έως την Ηρίννας. Μονοδρόμηση των Κυκλάδων από Θ. Χατζημιχαήλ μέχρι Η. Βενέζη με κατεύθυνση προς τα Λουτρά.

5. Τοποθέτηση κάμερας ελέγχου ταχύτητας και σηματοδότη μείωσης ταχύτητας στην είσοδο της πόλης επί του Γαϊδαρανήφορου.

3.7 Χρυσομαλλούσα

1. Μονοδρόμηση Οικονόμου Τάξη με κατεύθυνση την Βοστάνη και διαπλάτυνσηπεζοδρομίου. Η κατάσταση ιδιαίτερα στο τμήμα της οδού που δεν είναι μονοδρομημένο κρίνεται ως ιδιαίτερα προβληματική αφού συχνά η «κίνηση κολλάει» για αρκετή ώρακαθώς τα αυτοκίνητα δεν χωράνε να περάσουν.

2. ΜονοδρόμησηΑναπάυσεως μεταξύ Οικονόμου Τάξης και Χρυσομαλλούσας (μόνο άνοδος) με κατάργηση στάθμευσηςκαι σημαντική επέκταση πεζοδρομίου.

3. Δημιουργία πάρκου τσέπης στη συμβολή Ιακύνθου-Χρυσομαλλούσας. Το πάρκο να πάρει και τον χώρο που καταλαμβάνει τώρα το αριστερό κομμάτι του δρόμου, καθώς «κατεβαίνουμε» την Ιακύνθου, στην συμβολή με την οδό Χρυσομαλλούσας. Μπορεί επίσης να επεκταθεί καταργώντας και τις θέσεις στάθμευσης γύρω από αυτό.

4. Δημιουργία/σημαντική επέκταση πεζοδρομίων στην Παρασκευαϊδη (δρόμος που περνάει μπροστά από 3 σχολεία) με κατάργηση της στάθμευσης επί της οδού.

3.8 Ακαδημία
1. Δημιουργία/σημαντική επέκταση πεζοδρομίου στην Γεωργίου Μούρα, μέχρι και λίγο μετά την στροφή του νηπιαγωγείου της Ακαδημίας, με απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού.Επί της οδού υπάρχουν δύο ιδιαίτερα επικίνδυνες τυφλές στροφές, η μία στη συμβολή της Μούρα με τη Βολογιάννη. Η δεύτερη και ακόμα πιο επικίνδυνη, έξω από το Νηπιαγωγείο. Λόγω της έλλειψης πεζοδρομίου, του πολύ στενού δρόμου και της έλλειψης ορατότητας ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η αγορά ή και απαλλοτρίωση μικρού τμήματος των μη δομημένων οικοπέδων που περιβάλλουν αυτές τις δύο στροφές.
2. Δημιουργία/διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην Λοχαγού Μανωλακέλλη από την συμβολή της με την οδό Αναπαύσεως έως τη συμβολή της με την Αρχοντίδη, με απαγόρευση της στάθμευσης επί του τμήματος της ανάπλασης.
3. Δημιουργία πεζοδρομίου στην Αρχοντίδη από την συμβολή της με την οδό Λοχαγού Μανωλακέλλη έως τη συμβολή της με την Γεωργίου Μούραμε απαγόρευση της στάθμευσης επί του τμήματος της ανάπλασης.
4. Μονοδρόμηση της οδού Σαμαρά με κατεύθυνση από Μούρα προς Τυρνόβου.
5. Μονοδρόμηση της Τυρνόβουαπό την συμβολή της με την Σαμαρά έως την συμβολή της με την Βενιζέλου με κατεύθυνση από Σαμαρά προς Βενιζέλου.

πηγή

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Εντοπίστηκε Adblock

Φαίνεται ότι χρησιμοποιήστε πρόγραμμα ή επέκταση αποκλεισμού διαφημίσεων Υποστήριξε το sainis.gr Οι διαφημίσεις επιτρέπουν τη λειτουργία του sainis.gr Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblock
Advertisment ad adsense adlogger