ΕνημέρωσηΟικονομία

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την επιχειρηματικότητα στην Μακεδονία

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (κλικ εδώ).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους, με βασικό στόχο την ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

 • Περίοδος υποβολής

Από 04-07-2024 (και ώρα 12:00) έως 04-10-2024 (και ώρα 15.00).

 • Προϋπολογισμός

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ. Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 300.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Το τελικό ποσοστό έντασης της ενίσχυσης καθορίζεται από τα ακόλουθα:

 1. με το άρθρο του Καν. 651/2014 ως ισχύει και
 2. την κατηγορία δαπάνης και το μέγεθος του συνεργατικού σχηματισμού όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.
 • Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση νομικές οντότητες που είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης του συνεργατικού σχηματισμού (cluster) και που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να λειτουργήσουν και να δραστηριοποιηθούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της δράσης απαιτείται η συμμετοχή στο σχήμα ενός κατ’ ελάχιστον οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ ή Οργανισμός/ Φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων) και πέντε (5) ΜΜΕ επιχειρήσεις ή συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεων στο οποίο να συμμετέχουν τουλάχιστον (5) ΜΜΕ επιχειρήσεις

 • Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Μέσω της Δράσης ενισχύονται δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:

 1. Αγροδιατροφική αλυσίδα
 2. Βιοεπιστήμες – Υγεία – Φάρμακα
 3. Ψηφιακές Τεχνολογίες
 4. Αειφόρος Ενέργεια
 5. Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
 6. Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία
 7. Τουρισμός, Πολιτισμός, Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Βασικές επιλέξιμες δαπάνες
 1. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει
 2. Δαπάνη εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας
 3. Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
 4. Δαπάνες εξοπλισμού
 5. Δαπάνες λογισμικού
 6. Δαπάνες προσωπικού
 7. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών
 8. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button