ΑθλητικάΕνημέρωση

Τι αναφέρουν οι κανονισμοί – Galaksias.gr


Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023, 19:26

Η τύχη του αγώνα Ατρόμητος – ΑΕΚ θα αποφασιστεί από τον αθλητικό δικαστή της Super League μετά την απόφαση του διαιτητή Μανούχου για μη διεξαγωγή της αναμέτρησης, με την ομάδα του Περιστερίου να κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΑΠ.

«Η ματαίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες συνέπειες και την υποχρέωση καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα μετακίνησης της αντίπαλης ομάδας, διαιτησίας, παρατηρητή αγώνα κ.λπ.) όπως αυτά προσδιορίζονται από τη διοργανώτρια» σημειώνεται στο άρθρο 9, παράγραφος 5 του ΚΑΠ.

Τι αναφέρει το άρθρο 23 του ΚΑΠ για υποβολή ενστάσεων

Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους:

α) Για αντικανονικότητα του γηπέδου (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού).

Το άρθρο 9 του ΚΑΠ

1. α) Ο αγωνιστικός   χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game, άρθρο

2. α) Αγωνιστικός χώρος που δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1, μπορεί να χαρακτηριστεί αντικανονικός μόνον πριν την έναρξη του αγώνα.

«Μόνος αρμόδιος ο διαιτητής»

Και συνεχίζει το άρθρο 9, στην παράγραφο 3:

3. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) έχει υποχρέωση να αναγράφει κάθε σχετική παρατήρησή του.

Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις ή σχετική ένσταση κατ’ άρθρο 23 παρ. 1α του ΚΑΠ, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό-ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα. Επίσης η γηπεδούχος έχει δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις, αν ο διαιτητής θεωρήσει το γήπεδο αντικανονικό, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό – ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. Ο διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φ.Α. οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων του εγγράφου ή της ένστασης. Στην περίπτωση υποβολής ενστάσεως η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίζει για την τύχη αυτής και του αγώνα κατ’ άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.

Το 30λεπτο

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις η σέντρα του αγώνα μπορεί να καθυστερήσει για 30 λεπτά:

4. Μετά την άφιξή του στο γήπεδο και τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής, επιθεωρεί τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις που καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό, καλεί αμέσως τον αρχηγό της γηπεδούχου ομάδας και ζητά τη λήψη κάθε ενδεικνυόμενου μέτρου για την αποκατάσταση της κανονικότητας του γηπέδου, εφ’ όσον κατά την κρίση του διαιτητή, το μέτρο δεν θα έχει επακόλουθο την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο διαιτητής δύναται να καθυστερεί κατά την κρίση του την έναρξη του αγώνα το πολύ έως τριάντα (30) λεπτά εφόσον πιθανολογεί ότι εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται και να εκτελεί κάθε σχετική υπόδειξη του διαιτητή.

Η υπαιτιότητα

5. Η ματαίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες συνέπειες (δηλ. του άρθρου 21 παρ. 3 Iδ του ΚΑΠ) και την υποχρέωση καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα μετακίνησης της αντίπαλης ομάδας, διαιτησίας, παρατηρητή αγώνα κ.λπ.) όπως αυτά προσδιορίζονται από τη διοργανώτρια.

Laws of the game

Οι κανόνες παιχνιδιού είναι ξεκάθαροι όσον αφορά τα τέρματα:

Στο άρθρο 10 τονίζονται τα εξής:

Ένα τέρμα πρέπει να είναι τοποθετημένο στο κέντρο κάθε γραμμής τέρματος. Το κάθε τέρμα αποτελείται από δυο κάθετα δοκάρια σε ίση απόσταση από τα κοντάρια με σημαία των κόρνερ και συνδέονται στο επάνω τμήμα τους από ένα οριζόντιο δοκάρι. Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εγκεκριμένο υλικό και να μην είναι επικίνδυνα. Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι και των δύο τερμάτων θα πρέπει να είναι ιδίου σχήματος, δηλ. τετράγωνο, ορθογώνιο, κυκλικό, ελλειπτικό ή ένας συνδυασμός αυτών των επιλογών.

Συνιστάται κάθε τέρμα, που χρησιμοποιείται σε μια επίσημη διοργάνωση υπό την αιγίδα της FIFA ή των Συνομοσπονδιών, να πληροί τις προδιαγραφές του Προγράμματος Ποιότητας της FIFA για τα Τέρματα Ποδοσφαίρου. Η απόσταση μεταξύ των κάθετων δοκαριών είναι 7,32 μέτρα (8 γιάρδες) και η απόσταση από το χαμηλότερο άκρο του οριζόντιου δοκαριού με το έδαφος είναι 2,44 μέτρα (8 πόδια). Η θέση των κάθετων δοκαριών, σε σχέση με την γραμμή του τέρματος, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα γραφικά της επόμενης σελίδας Το οριζόντιο και τα κάθετα δοκάρια πρέπει να έχουν χρώμα λευκό και το ίδιο πλάτος και πάχος, όχι πάντως μεγαλύτερο από 12 εκατοστά.

Ένσταση

Η ένσταση για αντικανονικό αγωνιστικό χώρο δεν γίνεται στο φύλλο αγώνα αλλά στη διοργανώτρια αρχή.

«Στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, μόνο η ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, καταχωρείται στο Φ.Α.» τονίζεται στον ΚΑΠ.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 23, σημειώνονται τα εξής: Για τις λοιπές ενστάσεις που δεν καταχωρούνται στο Φ.Α. τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ισχύουν τα εξής:

α) Υποβάλλονται στη διοργανώτρια, με υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής τους, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά τη τέλεση του αγώνα (μη συνυπολογιζόμενης αυτής).

β) Το υπόμνημα είτε κατατίθεται στο πρωτόκολλο της διοργανώτριας είτε αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax επί ποινή απαραδέκτου εντός της ανωτέρω προθεσμίας και παράλληλα αποστέλλεται υποχρεωτικά και με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης, που κατατίθενται στο πρωτόκολλο της διοργανώτριας.

Πηγή: sdna.gr

Πηγή

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://sainis.gr.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings