Επικαιρότητα

16 δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών Natura στη Θεσσαλία – Galaksias.com

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 16 δράσεων διαχείρισης, ενημέρωσης, πληροφόρησης και προβολής των περιοχών Natura που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1.528.803 ευρώ και δικαιούχο φορέα τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ΟΦΥΠΕΚΑ.

«Σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, την πρόεδρο του Οργανισμού Μαρία Παπαδοπούλου, τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Τριάντη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας επενδύουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Θεσσαλίας που είναι μοναδικός και αναντικατάστατος» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων που χρηματοδοτούμε, οδηγεί σε ορθή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura στη Θεσσαλία με στόχο την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων κινδύνων που έρχονται από το μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις. Το αποδεικνύουμε στην πράξη, αξιοποιώντας τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμενοι με ειδικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητές. Προστατεύουμε το περιβάλλον που είναι το κοινό μας σπίτι, καλλιεργούμε περιβαλλοντική συνείδηση, αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Θεσσαλίας που αποτελεί παρακαταθήκη και προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία μέσα από την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τη δημιουργία θέσεων εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 16 δράσεων σε περιοχές Natura στη Θεσσαλία

1.Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εξοπλισμός των υφιστάμενων Κέντρων Ενημέρωσης που βρίσκονται στη περιοχή της Ελασσόνας, αλλά και στην Έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου. Αφορά στην παραγωγή τεσσάρων ψηφιακών προϊόντων διαφορετικής θεματικής κατηγορίας που θα αποτυπώνουν βιντεοσκοπικά τα σημαντικότερα στοιχεία της περιοχής.

2. Σχεδιασμός δράσεων αποκατάστασης και προστασίας μέσω της δημιουργίας ιεραρχημένων ζωνών. Αφορά στον χωρικό προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων αποκατάστασης για θαλάσσιους, παράκτιους και χερσαίους τύπους οικοτόπων και είδη χαρακτηρισμού. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων(Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) περιλαμβάνει θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις που δημιουργούν ένα σημαντικό οικοσύστημα με μεγάλη βιοποικιλότητα, με σημαντικά γεωμορφολογικά και πολιτιστικά στοιχεία.

3. Μετριασμός επιπτώσεων αλιείας για την προστασία & αποκατάσταση ιχθυοπανίδας και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων – Μελέτη. Αφορά στη μελέτη ανάπτυξης συστήματος επιτήρησης της προστατευόμενης περιοχής

4. Μετριασμός επιπτώσεων αλιείας για την προστασία και αποκατάσταση ιχθυοπανίδας και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων – Προμήθεια. Αφορά στην ανάπτυξη συστήματος επιτήρησης της προστατευόμενης περιοχής. Οι δράσεις είναι πολύ σημαντικές για είδη χλωρίδας, πανίδας και ιδιαίτερα παράκτιων τύπων οικοτόπων για τον έλεγχο επαγγελματικών αλιευτικών και τουριστικών αλλά και σκαφών αναψυχής στην προστατευόμενη περιοχή.

5. Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης-εκπαίδευσης. Αφορά στην ανάπτυξη δέσμης εργαλείων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων, με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και να ευαισθητοποιηθούν για τις συγκεκριμένες περιοχές, την αξία και τα οφέλη που προσδίδουν στον άνθρωπο και για την αναγκαιότητα προστασίας και διατήρησής τους

6. Βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών. Αφορά σε εργασίες περίφραξης ασφαλείας και φυτεύσεων στον υγρότοπο της τεχνητής λίμνης Κάρλας

7. Βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου & βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών – Προμήθεια. Αφορά στην προμήθεια εποπτικών μέσων παρακολούθησης, μέσων άμβλυνσης των αντιθέσεων (13 ποτίστρες ζώων και 2 δεξαμενές πλήρωσης) για τη βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών. Ο Τεχνητός υγρότοπος στην Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας, κατά το ήμισυ, καλύπτεται από τη ζώνη προστασίας του ΚΑΖ Κάρλας ενώ ο υπόλοιπος υγρότοπος δεν προστατεύεται με αποτέλεσμα κυνηγοί να βρίσκονται εκτός της ζώνης προστασίας και να κυνηγούν τα είδη εντός του τμήματος που προστατεύεται. Από τη πρώτη στιγμή που εισέρρευσε νερό εντός του Υγροτόπου πληθώρα ειδών καταγράφθηκε στην περιοχή. Το χαμηλό βάθος νερού και η προστασία που προσφέρουν οι καλαμώνες συνάδουν στη δημιουργία ιδανικών συνθηκών διατροφής και προστασίας για πολλά είδη χαρακτηρισμού του Ταμιευτήρα της Κάρλας.

8 -13. Διαχειριστικές Δράσεις για το Κιρκινέζι. Αφορούν σε δράσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης για το κιρκινέζι (υπηρεσίες επιστημόνων, προμήθεια εξοπλισμού, προμήθεια και τοποθέτηση φωλιών, πιλοτική εγκατάσταση και δημιουργία τεχνητών λιβαδιών, δράσεις ενημέρωσης).

14. Προμήθεια και τοποθέτηση Παρατηρητηρίων άγριας ζωής. Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση 5 προκατασκευασμένων οικίσκων-παρατηρητηρίων άγριας ζωής. Η ολοένα αυξανομένη επισκεψιμότητα των υγροτοπικών συστημάτων της περιοχής ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας τόσο από ερασιτέχνες ορνιθολόγους αλλά και οργανωμένα προγράμματα παρακολούθησης, απαιτούν τη βελτίωση των υποδομών τόσο για τον περιορισμό της όχλησης αλλά και την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών στους παρατηρητές. Αυτά διασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό από την τοποθέτηση μικρών και ευέλικτων παρατηρητηρίων.

15. Προμήθεια-εγκατάσταση υποδομών δασικής αναψυχής. Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση 10 υποδομών δασικής αναψυχής (κιόσκια) στους Δήμους Αγιάς, Ρήγα Φεραίου, Ανατολικού και Νότιου Πηλίου, Αλμυρού. Οι υποδομές δασικής αναψυχής στις προστατευόμενες περιοχές της Θεσσαλίας βρίσκονται σε υποτυπώδη ανάπτυξη. Η εγκατάσταση 10 θέσεων ξεκούρασης (κιόσκι, τραπεζόπαγκος) αποτελεί μια βάση όπου μπορεί να αναπτυχθεί ένα ευρύ σχέδιο ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Θεσσαλίας

16. Βελτίωση συνθηκών λειτουργίας ταΐστρας Μετεώρων για πτωματοφάγα πτηνά και των συνοδών λειτουργιών της. Αφορά στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της ταΐστρας των πτωματοφάγων πτηνών (Ασπροπάρης) στα Μετέωρα, καθώς και των υποδομών παρακολούθησης και λειτουργίας. Η παροχή ασφαλούς και σταθερής τροφής στους πληθυσμούς των πτωματοφάγων αρπακτικών πτηνών έχει αποδειχθεί πως μπορεί να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις κάποιων ανθρωπογενών απειλών, ιδιαίτερα αυτών που δεν μπορούν να λυθούν βραχυπρόθεσμα, όπως για παράδειγμα η μείωση της διαθεσιμότητας τροφής και η εκτεταμένη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Έτσι η λειτουργία ενός σταθμού σίτισης αποτελεί βασικό διαχειριστικό εργαλείο για την διατήρηση των ειδών αυτών.

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις

Πηγή

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://sainis.gr.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings