Επικαιρότητα

Xορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές από το Ίδρυμα Μακρυκώστα – Galaksias.com

Το Ίδρυμα Οικογενείας Μακρυκώστα, αποφάσισε να χορηγήσει, χωρίς διαγωνισμό, σε τρεις φοιτητές Ανωτάτων Σχολών του Εσωτερικού, μέλη του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης, οικονομική ενίσχυση, ύψους 1.500€ έκαστη, η οποία θα αφορά αποκλειστικά προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών.

Η χορήγηση της οικονομικής αυτής βοήθειας, θα γίνει αποκλειστικά με απόφαση του Ιδρύματος Οικογενείας Μακρυκώστα, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα συγκεντρώσει και θα αποστείλει ο Σύλλογος Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης». Όπως και πέρσι έτσι και φέτος εκτός από την απόδοση του φοιτητή και την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, θα ληφθεί σημαντικά υπόψη και  η συμμετοχή των υποψηφίων και οικογενειών τους στις εκδηλώσεις και στις δράσεις γενικά του Συλλόγου, προκειμένου να τονωθεί το ενδιαφέρον των νέων και των οικογενειών τους για το χωριό και τα κοινά και να εμπεδωθεί το γεγονός ότι ως μέλη του Συλλόγου δεν έχουμε μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση krokilio.gr@gmail.com του Συλλόγου με σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το συνημμένο οδηγό του Ιδρύματος. Στη συνέχεια για την καταβολή της ενίσχυσης οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Πληροφορίες στον Πρόεδρο κ. Γραββάνη Βαγγέλη τηλ.6977305956.

Ευχαριστούμε πολύ την οικογένεια Μακρυκώστα  για την πολύτιμη οικονομική ενίσχυση, αλλά και για το πηγαίο ενδιαφέρον που δείχνει για το Κροκύλειο και το Σύλλογο μας.

Macricostas Family Foundation Inc

ΟΔΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022-23
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Σκοπός:

Η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε παιδιά με καταγωγή από το Κροκύλειο και ενεργά μέλη του Συλλόγου που παρακολουθούν αναγνωρισμένα κρατικά Πανεπιστήμια του εσωτερικού ως προπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Επιλεξιμότητα:

 

(1) Αιτούντες

α) Πρέπει να έχουν καταγωγή από την πρώην κοινότητα Κροκυλείου, το σημερινό αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα του Κροκυλείου Φωκίδας του Δήμου Δωρίδας (η καταγωγή μπορεί να είναι από τον έναν ή και τους δύο γονείς)

β) Να έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης και να έχουν εκπληρώσει σε αυτόν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2022 και το 2023 (συνδρομή μέλους είναι 10€/ έτος και η συνδρομή της ιστοσελίδας που αφορά όλη την οικογένεια 20€/έτος). Για την εξόφληση προτείνεται η κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου στην ALPHA BANK (IBAN: GR 84 0140 1400 1400 0200 2010 224), αναγράφοντας ονοματεπώνυμο και το έτος ή τα έτη που αφορά η συνδρομή

 

(2) Προσόντα
α) Η φοίτηση να γίνεται σε ανωτάτη κρατική σχολή του εσωτερικού (π.χ. ΑΕΙ, Πολυτεχνείο, Ιατρική)
β) Η φοίτηση να είναι εντός της διάρκειας σπουδών της σχολής
γ) Τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα του παρελθόντος και του παρόντος θα χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια. Πρωτοετείς φοιτητές θα βεβαιώνουν τα αποτελέσματα (μόρια) των πανελλαδικών εξετάσεων με τα οποία εισήχθησαν στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση και το γεγονός της εγγραφής τους ή της φοίτησης στη σχολή. Φοιτητές μεγαλύτερων ετών  θα προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας τους.
δ) Η αναγκαιόπτητα της οικονομικής ενίσχυσης σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειάς του
ε) Η διαμονή του φοιτητή στην πόλη που σπουδάζει, εφόσον αυτή απέχει από την περιοχή διαμονής της οικογενείας του
ζ) Η συμμετοχή του αιτούντα και της οικογένειάς του στις εκδηλώσεις και τις δράσεις του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης και εν γένει στα κοινά του Κροκυλείου

Γενικές Απαιτήσεις:
•    Θα τηρηθεί η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή θα ανακοινωθεί από τον Σύλλογο Κροκυλιωτών Ο Μακρυγιάννης.
•    Τα επίσημα έγγραφα των αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών επιδόσεων ή / και βαθμών και των βαθμολογιών πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας (ή απόδειξη ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα).
•    Οι ελλιπείς αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη

Υποβλητέα:
Αίτηση στην οποία να αναγράφεται η πόλη και η σχολή, ο κλάδος σπουδών και το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμεί να σπουδάσει ή σπουδάζει ο ενδιαφερόμενος με συνημμένα:
α) Έγγραφα τεκμηρίωσης της καταγωγής από το Κροκύλειο (ενδείκνυται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του υποψηφίου ή εάν απαιτείται των γονέων του και των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων τους για την τεκμηρίωση της καταγωγής).
β) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, της σχολής στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, ή βεβαίωση εγγραφής για τους πρωτοετείς.
γ) Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για την Οικονομική Κατάσταση των Γονέων ή Κηδεμόνων καθώς και τη δική του εφόσον υπάρχει, μαζί με την δήλωση στοιχείων ακινήτων
δ) Μία έκθεση μέγιστης έκτασης δύο σελίδων Α4 (ή έως 800 λέξεις) με ελεύθερο θέμα που θα σχετίζεται με το Κροκύλειο. Ενδεικτικά θέματα στα οποία η έκθεση μπορεί να αναφέρεται είναι:

η συμβολή του υποψηφίου ή της οικογένειάς του σε δράσεις ή πρωτοβουλίες του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης, με σκοπό όχι την προβολή προσώπων αλλά της αξίας της προσφοράς και του εθελοντισμού
θέματα λαογραφικά ή ιστορικά που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο, ή η καταγραφή κάποιας ενδιαφέρουσας διήγησης από παλαιότερες γενιές (γονείς, παππούδες, γιαγιάδες κλπ)
προσωπικά βιώματα και ιστορίες που σχετίζονται με το χωριό (π.χ. καλοκαιρινές διακοπές, γιορτές, πανηγύρια κλπ)
συγκριτικά πλεονεκτήματα που κατά τη γνώμη του υποψηφίου διαθέτει το Κροκύλειο ώστε να δημιουργήσει ανάπτυξιακές προοπτικές

Η έκθεση πέραν των δύο σελίδων, δύναται να έχει και παράρτημα με συνοδευτικό υλικό (π.χ. παλιές ή νέες φωτογραφίες, οικογενειακά κειμήλια ή άλλα ντοκουμέντα που υποστηρίζουν την έκθεση). Η έκθεση που μπορεί να έχει και την μορφή άρθρου, αφιερώματος ή χρονογραφήματος κλπ θα υποβληθεί σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή (κατά προτήμιση αρχείο Ms Word, μορφή *.docx). Οι υποψήφιοι αποδέχονται να δημοσιευθεί από τον Σύλλογο Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης, η σχετική με το Κροκύλειο έκθεσή τους, στην ιστοσελίδα  www.krokilio.gr.
ε) Αποδεικτικό εξόφλησης (ή κατάθεσης σε τράπεζα) των συνδρομών μέλους του Συλλόγου και της ιστοσελίδας του για τα έτη 2021 και 2022.
στ) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας φοιτητή (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή κάποιος λογαριασμός), για την περίπτωση που ο φοιτητής έχει φύγει από την κατοικία της οικογενείας του για να σπουδάσει στην πόλη της σχολής του

Υποχρεώσεις/Δικαιώματα των φοιτητών που θα λάβουν την ενίσχυση:

Οι φοιτητές που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση οφείλουν να παρακολουθούν  τα τρέχοντα ακαδημαϊκά τους μαθήματα χωρίς διακοπή και να δίνουν τις αντίστοιχες εξετάσεις. Εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπει να είναι σε θέσει να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές στο Ίδρυμα Οικογενείας Μακρυκώστα (απ’ ευθείας ή μέσω του Συλλόγου Κροκυλιωτών Ο Μακρυγιάννης).
Οι φοιτητές που θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα, διατηρούν το δικαίωμα να το διεκδικήσουν εκ νέου και την επόμενη χρονιά, υποβάλλοντας εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά τους, πλην αυτών που τεκμηριώνουν την καταγωγή τους από το Κροκύλειο. Προϋπόθεση είναι να αποδεικνύουν την πρόοδό τους από την λήψη του προηγούμενου βοηθήματος.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το Ίδρυμα μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα του υποψηφίου.
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

(Για το αρχείο doc της αίτησης απευθυνθείτε στο e-mail του Συλλόγου: krokilio.gr@gmail.com)

ΑΠΟ: …………………..
ΠΡΟΣ:  Macricostas Family Foundation

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    …………./…./ 2023
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (κινητό) :
Ε-MAIL:
Τράπεζα & Αριθμός Λογαριασμού στο Όνομα του αιτούντα:

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 σύμφωνα με τον οδηγό χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές μέλη του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης του Ιδρύματος Μακρυκώστα

Πανεπιστήμιο:
Κλάδος σπουδών:
Τυπική διάρκεια φοίτησης (4, 5 ή 6 έτη):
Έτος Εισαγωγής:
Μόρια που συγκέντρωσα κατά την εισαγωγή μου στη Σχολή:

Συνημμένα:

  1.     Πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης για την τεκμηρίωση της καταγωγής ή αντίστοιχα έγγραφα
  2.     Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας ή βεβαίωση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βεβαίωση εγγραφής στη σχολή (πρωτοετείς φοιτητές)
  3.     Εκκαθαριστικό σημείωμα Γονέων ή Κηδεμόνων και δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9
  4.     Έκθεση σχετική με το Κροκύλειο
  5.     Απόδειξη καταβολής συνδρομής μέλους και ιστοσελίδας στο Σύλλογο Κροκυλιωτών ή αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στο λογαριασμό του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης για τα έτη 2021 και 2022
  6.     Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας φοιτητή (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή κάποιος λογαριασμός) εφόσον αυτή διαφέρει από τόπο κατοικίας της οικογενείας.

Πηγή

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://sainis.gr.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings